Các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto khám phá ra cơ chế ‘đoạn DNA’ bao gồm DNA của lục lạp

Hình ảnh kết hợp này cho thấy hình ảnh hiển vi huỳnh quang của một lục lạp. Hình ảnh trên cùng cho thấy DNA được gấp lại trong tế bào, như được chỉ ra bởi đèn vàng, trong khi protein HBD1 đang hoạt động. Hình ảnh dưới cùng cho thấy DNA bị phân tán, như được chỉ ra bởi ánh sáng màu vàng, do protein HBD1 bị mất chức năng do chỉnh sửa bộ gen. (Ảnh do Yoshiki Nishimura, trợ lý giáo sư tại Trường Khoa học Sau đại học của Đại học Kyoto)

KYOTO – Một nhóm bao gồm các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto đã tiết lộ các hoạt động độc đáo của một “đoạn DNA” được tìm thấy trong tảo và các loài thực vật khác có thể gấp và gói DNA của lục lạp được sử dụng trong quá trình quang hợp để chúng nằm gọn trong tế bào.

Nhóm nghiên cứu cho biết, protein có hình dạng giống như “hai bàn tay” gấp lại cũng như bó lại và liên kết với DNA. Phát hiện được công bố ngày 10 tháng 5 trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS).

Nhóm nghiên cứu, bao gồm Yoshiki Nishimura, trợ lý giáo sư chuyên về di truyền học phân tử thực vật tại Trường Khoa học Sau đại học của Đại học Kyoto, nhà nghiên cứu Mari Takusagawa và những người khác, đã sử dụng tảo xanh Chlamydomonas trong nghiên cứu của mình. Nó đã đo khoảng 100 cụm protein chứa trong các nucleoid chứa DNA lục lạp, sử dụng phương pháp khối phổ và phát hiện ra HBD1, một protein tự gắn vào DNA ở hai vị trí. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu các gen tạo nên protein này bị phá vỡ thông qua chỉnh sửa bộ gen, thì DNA sẽ trở nên hoàn tác và phân tán thành các mảnh nhỏ.

Trong nucleoid, DNA tồn tại dưới dạng hai sợi dài được buộc lại thành một bó với chiều dài khoảng 1/3000 chiều dài ban đầu và có kích thước khoảng 0,2 micromet. Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng ngay cả khi protein HBD1 không hoạt động, các hoạt động của tế bào vẫn không bị phá vỡ, và nó vẫn có khả năng quang hợp.

Trợ lý giáo sư Nishimura cho biết, “Thật đáng ngạc nhiên là cây vẫn có thể quang hợp ngay cả khi DNA bị phá vỡ. Người ta cho rằng cấu trúc của nucleoid có liên quan đến việc sao chép và sửa chữa DNA, cũng như biểu hiện gen và di truyền gen trong số các yếu tố khác và chúng tôi muốn làm sáng tỏ những vấn đề này trong nghiên cứu trong tương lai. ”

(Bản gốc tiếng Nhật của Norikazu Chiba, Cục Kyoto)

Từ khóa: Các nhà nghiên cứu của Đại học Kyoto khám phá ra cơ chế ‘đoạn DNA’ bao gồm DNA của lục lạp

#thoi_su_nhat_ban #thời_sự_nhật_bản #japan_news

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like