Khấu trừ cho người phụ thuộc có thể được sửa đổi nếu trợ cấp trẻ em được mở rộng đến 18 tuổi ở Nhật Bản

Văn phòng thủ tướng. (Mainichi/Kan Takeuchi)

TOKYO – Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một đề xuất xem xét việc khấu trừ thuế thu nhập đối với những người có người phụ thuộc trong độ tuổi từ 16 đến 18 nếu trợ cấp nuôi con được kéo dài đến 18 tuổi, các nguồn tin thân cận với vấn đề nói với Mainichi Shimbun vào tháng 5 22.

Việc mở rộng trợ cấp trẻ em được chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida coi là trọng tâm trong các biện pháp nhằm giải quyết tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Chính phủ dự định đảm bảo một phần nguồn lực liên quan đến kế hoạch bằng cách xem xét khoản khấu trừ cho người phụ thuộc và sẽ bắt đầu kiểm tra toàn diện vấn đề này trong tương lai gần.

Theo hệ thống hiện tại, 380.000 yên (khoảng 2.700 USD) cho mỗi trẻ em từ 16 đến 18 tuổi được khấu trừ vào thu nhập của những người hỗ trợ chúng. Trước đây, khi chính phủ do Đảng Dân chủ Nhật Bản lãnh đạo thành lập hệ thống trợ cấp trẻ em vào năm 2010 cho trẻ em đến tuổi học trung học cơ sở, nó đã bãi bỏ khoản khấu trừ cho người phụ thuộc đến 15 tuổi từ quan điểm “chuyển từ thu nhập khấu trừ thuế cho các khoản trợ cấp.” Với lịch sử này, có một quan điểm mạnh mẽ trong chính phủ rằng việc xem xét khấu trừ thuế thu nhập là không thể tránh khỏi cùng với việc gia hạn trợ cấp.

Bảo đảm các nguồn lực cũng được đưa ra như một vấn đề tại cuộc họp ngày 11 tháng 5 của một tiểu ban thuộc Hội đồng Hệ thống Tài chính, một cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ở đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để xem xét mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp nuôi con đối với học sinh phổ thông (từ 16 đến 18 tuổi), trong khi các đối tượng này hiện đang là đối tượng giảm trừ người phụ thuộc trong hệ thống thuế.

Tuy nhiên, việc tạo ra một hệ thống mới sẽ không dễ dàng, vì việc sửa đổi mức giảm trừ cho người phụ thuộc có thể làm tăng gánh nặng tài chính đối với các hộ gia đình có thu nhập cao. Chính phủ sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận toàn diện để dự đoán các hướng dẫn cải cách thuế năm tài chính 2024, sẽ được biên soạn vào cuối năm, phù hợp với một bộ hướng dẫn quản lý kinh tế và tài khóa sẽ được hoàn thiện vào tháng 6.

(Bản gốc tiếng Nhật của Shiho Fujibuchi và Akihiro Nakajima, Ban Tin tức Kinh doanh)

Từ khóa: Khấu trừ cho người phụ thuộc có thể được sửa đổi nếu trợ cấp trẻ em được mở rộng đến 18 tuổi ở Nhật Bản

#thoi_su_nhat_ban #thời_sự_nhật_bản #japan_news

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like