Nhật Bản sẽ không duy trì mục tiêu năm 2020 để đạt được thặng dư cán cân sơ cấp

Văn phòng thủ tướng (Mainichi / Kan Takeuchi)

TOKYO – Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chính sách duy trì mục tiêu khôi phục sức khỏe tài khóa và đạt thặng dư cán cân cơ bản của quốc gia và khu vực vào năm tài chính 2025, nhiều nguồn tin chính phủ nói với Mainichi Shimbun. Một thông báo sẽ được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài khóa (CEFP) sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Chính sách “mạnh mẽ” của chính phủ đã được Nội các thông qua vào tháng 6 năm 2021 quy định rằng tác động của coronavirus đối với tài chính công sẽ được xác minh và “năm tài chính mục tiêu sẽ được xác nhận lại” trong năm tài chính 2021.

Người ta tin rằng những diễn biến mới là một nỗ lực của chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida nhằm thể hiện lập trường hướng tới tương lai đối với việc khôi phục tài khóa.

Số dư chính là một chỉ số cho biết có bao nhiêu chi phí chính sách có thể được trang trải mà không cần dựa vào tiền đi vay. Để đối phó với việc thay đổi việc phân bổ nguồn thu từ thuế tiêu dùng sang việc miễn phí giáo dục, vào tháng 6 năm 2018, chính phủ đã trì hoãn năm mục tiêu để đạt được thặng dư cán cân sơ cấp 5 năm so với năm tài chính 2020 ban đầu.

Trong ước tính trung và dài hạn vào tháng 7 năm 2021, Văn phòng Nội các đã đặt năm tài chính 2027 là năm đạt thặng dư cán cân sơ cấp với tiền đề là tốc độ tăng trưởng cao.

(Bản gốc tiếng Nhật của Tsuyoshi Goto, Phòng Tin tức Kinh doanh Tokyo)

Từ khóa: Nhật Bản sẽ không duy trì mục tiêu năm 2020 để đạt được thặng dư cán cân sơ cấp

1 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You May Also Like