Nội các Nhật Bản chấp thuận dự luật tái cân bằng các khu vực bầu cử hạ viện

Thủ tướng Fumio Kishida, trung tâm và các bộ trưởng khác tham dự cuộc họp Nội các tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. (Kyodo)

TOKYO (Kyodo) – Nội các Nhật Bản hôm thứ Sáu đã thông qua một dự luật nhằm mang lại sự thay đổi lớn nhất từ ​​trước đến nay của đất nước đối với sự phân bố và ranh giới của các quận một ghế trong Hạ viện nhằm khắc phục sự chênh lệch về giá trị phiếu bầu mà Tòa án Tối cao cho rằng đã tạo ra một “trạng thái” của sự vi hiến ”trong các cuộc bầu cử quốc gia.

Việc sửa đổi Đạo luật Bầu cử Văn phòng Công cộng sẽ bao gồm việc bổ sung 10 khu vực bầu cử một ghế vào năm quận, đồng thời cắt giảm mỗi khu từ 10 quận, nhằm thu hẹp sự chênh lệch phiếu bầu dưới mức 2 lần giữa các quận đông dân và thưa thớt.

Nói chung, những thay đổi sẽ ảnh hưởng đến 140 khu vực bầu cử một ghế ở 25 quận.

Sửa đổi cũng sẽ chuyển đổi một số ghế giữa các khối đại diện theo tỷ lệ khu vực, trong đó các ghế được phân bổ phù hợp với tổng số phiếu bầu cho mỗi bên.

Sự thay đổi này phản ánh các khuyến nghị do một nhóm chuyên gia trình lên Thủ tướng Fumio Kishida vào tháng Sáu. Dựa trên cuộc điều tra dân số quốc gia được tiến hành vào năm 2020, nó sẽ giảm chênh lệch giá trị phiếu bầu tối đa từ 2,096 lần xuống 1,999 lần.

Theo sửa đổi, 10 quận ít dân cư hơn, bao gồm Wakayama và Yamaguchi, mỗi quận sẽ mất một ghế, trong khi năm quận đông dân cư, chẳng hạn như Tokyo và Kanagawa, sẽ có thêm từ một đến năm ghế.

Trong khi đó, Osaka và 9 quận khác sẽ giữ nguyên các khu vực bầu cử chỉ có một ghế, nhưng ranh giới của chúng sẽ được vẽ lại để giảm bớt sự chênh lệch.

Trong số 11 khối đại diện theo tỷ lệ trên khắp Nhật Bản, luật sửa đổi sẽ cắt một ghế từ ba khối mỗi khối và nhường ba ghế cho hai khối khác.

Các quận một ghế hiện chiếm 289 trong tổng số 465 ghế của Hạ viện, trong khi 176 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ đại diện.

Sự chênh lệch lớn về trọng lượng phiếu bầu trên khắp Nhật Bản đã dẫn đến nhiều vụ kiện cáo cho rằng họ vi phạm Hiến pháp.

Tòa án Tối cao đã phát hiện ra rằng các cuộc bầu cử năm 2009, 2012 và 2014 nơi có sự chênh lệch phiếu bầu trên 2,0 lần là có vấn đề về mặt hiến pháp. Hiến pháp quy định “Mọi người dân đều bình đẳng theo pháp luật, không có sự phân biệt đối xử trong các quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội”.

Chính phủ sẽ tìm cách ban hành dự luật trong kỳ họp quốc hội bất thường hiện tại đến ngày 10 tháng 12, với các khu vực bầu cử sửa đổi dự kiến ​​sẽ được thông qua trong cuộc bầu cử hạ viện tiếp theo sẽ được gọi vào tháng 10 năm 2025.

Từ khóa: Nội các Nhật Bản chấp thuận dự luật tái cân bằng các khu vực bầu cử hạ viện

#thoi_su_nhat_ban #thời_sự_nhật_bản #japan_news

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like