Chính sách và điều khoản

Privacy Policy and Terms of Use of JBAH

Khi truy cập vào website https://www.jbah.info.vn/ đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các chính sách điều khoản của JBAH. Chi tiết về các chính sách điều khoản này vui lòng xem tiếp ở phần bên dưới.

A.Chính sách quyền riêng tư và đồng ý sử dụng dữ liệu

Chính sách quyền riêng tư chi tiết sau đây giải thích việc dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi và dữ liệu mà chúng tôi xử lý và sử dụng như thế nào.

Bảo vệ dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi rất coi trọng việc này. Chúng tôi dựa vào sự hợp tác đáng tin cậy với bạn và cố gắng hết sức để làm bạn hài lòng – điều này đương nhiên cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với các điều khoản bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Do đó vui lòng xem xét các thông tin sau. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu này là phần bổ sung của Điều khoản Sử dụng của JBAH website.

Trong quá trình phát triển trang web của chúng tôi và thực hiện các yêu cầu pháp lý mới, công nghệ mới hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, có thể có các thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Vì lý do đó chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại chính sách bảo mật này.

Bạn có thể in tài liệu này bằng cách sử dụng chức năng thông thường của trình duyệt internet của bạn (= trình duyệt: chủ yếu là click vào menu “tệp” > “in”).

B.Bảo vệ dữ liệu khách truy cập

1. Người chịu trách nhiệm kiểm soát

Người vận hành trang web này và Người kiểm soát chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu là Admin website https://www.jbah.info.vn/.

Email liên lạc: [email protected]

2. Thông tin chung về xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu về bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân do JBAH thu thập. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu hoặc tổ hợp dữ liệu cá nhân thông qua đó để nhận diện bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu của Cộng hòa Liên bang Đức và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Châu Âu. Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài tập đoàn JBAH cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

JBAH chúng tôi việc tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách này được giám sát bởi các nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và cam kết bằng văn bản tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu.

Theo nguyên tắc chung trang web của chúng tôi cũng có thể được sử dụng mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Liên quan đến việc dữ liệu cá nhân (như: tên, địa chỉ, địa chỉ email) được thu thập, điều này luôn luôn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi đề nghị bạn chú ý đến thực tế là việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng e-mail) có thể liên quan đến những khoảng trống về bảo mật. Chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị các bên thứ ba truy cập trái phép bằng các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như “ẩn danh tính”, hạn chế môi trường dữ liệu, tuân thủ thời hạn xóa dữ liệu và xem xét công nghệ tiên tiến nhất hiện tại. Mặc dù có các biện pháp bảo vệ này chúng tôi cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba.

3. Thu thập và xử lý dữ liệu trong trường hợp truy cập từ Internet

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi máy chủ web của chúng tôi sẽ lưu tạm thời từng quyền truy cập vào tệp nhật ký. Các dữ liệu sau được nhập và lưu cho đến khi xóa tự động:

 • Địa chỉ IP ẩn danh của máy tính yêu cầu
 • Ngày và giờ truy cập
 • Tên và URL của dữ liệu được gọi
 • Báo cáo xem cuộc gọi có thành công không
 • Dữ liệu nhận dạng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng
 • Trang web, từ đó truy cập được thực hiện
 • Tên nhà cung cấp truy cập Internet của bạn

Việc xử lý hợp pháp các dữ liệu này được thực hiện với mục đích cho phép sử dụng trang web (thiết lập kết nối), để bảo mật hệ thống, quản trị kỹ thuật cơ sở hạ tầng mạng và tối ưu hóa việc cung cấp Internet. Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập các dữ liệu này. Bạn có thể từ chối việc xử lý dữ liệu này. Khi bạn từ chối việc dữ liệu được xử lý, chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng các dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể sử dụng được ở mức độ hạn chế.

Các dữ liệu cá nhân này không được xử lý ngoài các trường hợp được nêu ở trên, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng để xử lý thêm.

4. Mục đích sử dụng dữ liệu

Theo nguyên tắc tránh và tiết kiệm dữ liệu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích mong muốn của bạn, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo qui định của pháp luật hoặc thỏa thuận ràng buộc, nếu chúng tôi có quyền lợi hợp pháp và/hoặc nếu bạn tự nguyện đồng ý.

Khi nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (ví dụ: địa chỉ email, tên, địa chỉ), việc tiết lộ dữ liệu của bạn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện một cách rõ ràng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu về thông tin liên hệ và kinh doanh của bạn dựa trên các quy định pháp lý liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh hiện tại hoặc đang chờ xử lý. Ngoài ra khi bạn nhập thông tin, bạn khai báo sự đồng ý của bạn cho dữ liệu được thu thập, xử lý hoặc sử dụng cho mục đích do bạn chỉ định. Chúng tôi xử lý và lưu dữ liệu được cung cấp chỉ khi cần thiết cho mục đích dự định và xóa chúng sau khi hoàn thành mục đích hoặc sau khi hết thời gian lưu giữ tương ứng. Việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng không được thực hiện cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn có thể rút lại việc đồng ý sử dụng dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào, với hiệu lực trong tương lai. Khi bạn từ chối việc dữ liệu được xử lý, chúng tôi xin thông báo với bạn rằng các dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể sử dụng được ở mức độ hạn chế.

Sau đây là các khả năng về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu:

Theo các quy định pháp lý:

 • Để thực thi các Điều khoản và Điều kiện Chung của chúng tôi
 • Quản lý hoạt động của chúng tôi
 • Bảo vệ khỏi các giao dịch gian lận có thể xảy ra hoặc xác định chúng

Theo mục đích hợp đồng:

 • Xử lý thanh toán cho các giao dịch mua bán và các dịch vụ khác
 • Xử lý hồ sơ đăng ký của bạn

Theo sự đồng ý của bạn:

 • Để liên lạc
 • Gửi mẫu, phần thưởng, sản phẩm và thông tin
 • Đăng ký với các cuộc thi, chương trình hoặc ưu đãi theo yêu cầu của bạn
 • Cung cấp các dịch vụ khác mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
 • Nếu được pháp luật cho phép, việc cung cấp các đề nghị về sản phẩm, thông tin được cá thể hóa dành riêng cho người dùng, kể cả khi người dùng không yêu cầu
 • Khảo sát trên trang web của chúng tôi
 • Phát triển và cung cấp quảng cáo được điều chỉnh theo sở thích của bạn

Theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi:

 • Xác định hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Phân tích việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi
 • Kiến thức, cách thức bạn tiếp cận trang web của chúng tôi.

5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để đưa đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác do JBAH cung cấp, và để quản lý trang web và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như bản tin), và để đáp ứng quyền và nghĩa vụ liên quan đến xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật.

6. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Trẻ em và người dưới 18 tuổi thường không truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi không yêu cầu dữ liệu cá nhân từ trẻ em. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em, và cũng không sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không được phép.

7. Truyền tải dữ liệu qua Internet

Internet là giao diện mở toàn cầu. Do thuộc tính hoạt động của internet và rủi ro hệ thống có liên quan, mọi hoạt động truyền dữ liệu được thực hiện và bạn tự chịu rủi ro. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi dành riêng dịch vụ triển khai cho bạn qua kênh truyền thông tin mã hóa.

8. Sử dụng cookies

Các trang Internet của chúng tôi cũng sử dụng “cookies”. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại. Chúng không gây hư hại cho máy tính của bạn và không chứa virus. Chúng có mục đích nhằm làm cho việc cung cấp của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn.

Một số cookies (được gọi là “cookies chức năng”, ví dụ: đối với cài đặt ngôn ngữ và quy trình đặt hàng) là các cookies được yêu cầu để đảm bảo các chức năng thiết yếu của trang web. Nếu không có các cookies này, trang web không thể được sử dụng như dự định.

Phần lớn các cookies được chúng tôi sử dụng được gọi là “cookies theo phiên”. Chúng sẽ tự động bị xóa sau khi truy cập của bạn kết thúc. Các cookies khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Các cookies này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn một lần nữa trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookies và chỉ cho phép cookies trong từng trường hợp, loại trừ việc chấp nhận cookies cho một số trường hợp hoặc loại trừ cookies cũng như kích hoạt tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Nếu bạn từ chối việc sử dụng các cookies (một thiết lập có thể có trong trình duyệt của bạn) bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định).

9. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao quát để bảo mật dữ liệu của bạn. Dữ liệu mà bạn đã nhập vào, ví dụ: trên các trang web HTML (biểu mẫu liên hệ) được truyền đi dưới dạng mã hóa (SSL – Lớp cổng bảo mật) tới chúng tôi qua mạng dữ liệu công cộng tới JBAH, nơi chúng được lưu và xử lý.

Trang web này sử dụng mã hóa SSL vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải các nội dung mật, chẳng hạn như các yêu cầu mà bạn gửi tới chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web.

Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa bởi thực tế là dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ “http://” thành “https://” và bằng biểu tượng khóa trên dòng trình duyệt của bạn. Nếu mã hóa SSL được kích hoạt, dữ liệu mà bạn truyền cho chúng tôi sẽ không thể đọc được bởi bên thứ ba.

10. Quảng cáo dựa trên trải nghiệm cá nhân

Khi bạn truy cập vào website https://www.jbah.info.vn/, bạn sẽ thấy một số quảng cáo của bên thứ 3 hiển thị, đó có thể là:

 • Quảng cáo của google Adsense
 • Quảng cáo của các đơn bị thứ 3
 • Liên kết quảng cáo trong box: Liên kết hữu ích

Các quảng cáo này là 1 phần không thể thiếu để giúp đỡ jbah.info.vn duy trì hoạt động. Nếu bạn cảm thấy phiền phức vì chúng thì có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu gỡ nó.

11. Chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba (bên ngoài website jbah.info.vn), trừ khi bạn đã đồng ý trước với chúng tôi về điều đó.

Điều khoản này không áp dụng đối với việc chuyển tiếp của các đối tác dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu phẩm hoặc nhà giao nhận vận chuyển hàng hóa, nếu việc truyền tải là cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc giao hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nhận dữ liệu được yêu cầu cho việc phân phối hàng để sử dụng theo trách nhiệm của mình. Chúng tôi hạn chế điều này để gửi dữ liệu cần thiết cho việc phân phối.

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có liên quan đến công việc khởi tạo và xử lý các hợp đồng, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho trang web. Các công ty này hoạt động cho JBAH trong khuôn khổ quá trình xử lý đơn đặt hàng và chỉ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

JBAH đã ràng buộc các nhà cung cấp dịch vụ này tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung theo hợp đồng, và thực hiện giám sát các công ty này.

12. Dữ liệu cá nhân cho bản tin

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, thì tên và địa chỉ e-mail của bạn cũng như các thông tin để cho phép chúng tôi kiểm tra xem bạn có phải là người nắm giữ địa chỉ email đã nhập và đồng ý với việc nhận bản tin hay không, sẽ được chúng tôi lưu lại.

Địa chỉ của bạn cũng sẽ được yêu cầu trong trường hợp gửi bưu điện. Dữ liệu của bạn được xử lý riêng cho bản tin được yêu cầu, và sẽ không được sử dụng thêm cho các mục đích khác. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển tiếp bởi chúng tôi cho bên thứ ba.

Hệ thống đăng ký của chúng tôi đảm bảo bằng cách gửi một e-mail đăng ký với một liên kết để bạn xác nhận rằng bạn thực sự đã lựa chọn yêu cầu nhận bản tin (được gọi là thủ tục xác nhận kép “Double-Opt-In-Procedure”).

Bạn có thể hủy bỏ sự chấp thuận của bạn vào bất cứ lúc nào về lưu giữ dữ liệu, địa chỉ e-mail cũng như việc sử dụng chúng để gửi bản tin, ví dụ thông qua liên kết “hủy đăng ký” trong bản tin.

13.Chính sách riêng tư về việc sử dụng Webanalytics

Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”), được sử dụng trên trang web này. Adobe Analytics sử dụng cookies.

Nếu thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web được tạo ra bởi cookies được truyền tới máy chủ Adobe thì cài đặt đảm bảo địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu.

Adobe sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành trang web này để đánh giá việc sử dụng trang web này của người dùng, để biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho nhà điều hành trang web và thực hiện các dịch vụ bổ sung được kết nối với việc sử dụng trang web và Internet của nhà điều hành trang web.

Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi cùng với Adobe Analytics không được kết hợp với các dữ liệu khác từ Adobe. Bạn có thể ngăn việc lưu cookies bằng một cài đặt tương ứng trong phần mềm trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này.

Bạn cũng có thể ngăn chặn việc nhập dữ liệu do cookies tạo ra và đề cập đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) cho Adobe cũng như xử lý các dữ liệu này bằng Adobe bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn tại đây.

Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Adobe để xử lý dữ liệu hợp đồng và thực hiện đầy đủ các quy định nghiêm ngặt của cơ quan bảo vệ dữ liệu của Đức khi sử dụng Adobe Analytics.

14. Chính sách bảo mật cho việc sử dụng reCAPTCHA

Để bảo vệ các biểu mẫu đầu vào trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ “reCAPTCHA” của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 Hoa Kỳ, sau đây gọi tắt là “Google”. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, có thể thực hiện phân biệt được liệu là dữ liệu nhập vào là do con người hay là được thực hiện bằng cơ chế tự động sai quy tắc.

Theo chúng tôi biết, URL giới thiệu, địa chỉ IP, hành vi của khách truy cập trang web, thông tin về hệ điều hành, trình duyệt và thời gian dừng, cookies, hướng dẫn trình bày và tập lệnh, hành vi đầu vào của người dùng cũng như chuyển động của chuột trong khu vực của hộp kiểm tra “reCAPTCHA” được truyền tới “Google”.

Google sử dụng thông tin thu được, cùng với những thông tin khác, để số hoá các sách và các sản phẩm in khác cũng như tối ưu hóa các dịch vụ như Google Street View và Google Maps (ví dụ số nhà và nhận dạng tên phố).

Địa chỉ IP được truyền trong khuôn khổ “reCAPTCHA” không được kết hợp với dữ liệu khác của Google, trừ khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình tại thời điểm sử dụng plugin “reCAPTCHA”. Nếu bạn muốn ngăn việc truyền và lưu dữ liệu về bạn và hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi bởi “Google”, bạn phải đăng xuất “Google” trước khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng plugin reCAPTCHA.

Việc sử dụng thông tin thu được thông qua dịch vụ “reCAPTCHA” được thực hiện theo Điều khoản sử dụng của Google: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/

15. Plugins mạng xã hội

Trong sự hiện diện trên Internet của JBAH, có thể nội dung của bên thứ ba được sử dụng (gọi là “Plugins”). Chúng có thể xuất hiện dưới dạng video YouTube, RSS-Feeds hoặc đồ họa của các trang web khác hoặc cũng bằng các nút bấm mạng xã hội, ví dụ như nút chia sẻ của Facebook.

Nếu bạn đang ở trên trang web của JBAH, có nội dung của bên thứ ba được tích hợp, thì trong một số trường hợp, kết nối sẽ được thiết lập với mạng xã hội tương ứng. Nội dung của các nút bấm có thể được truyền tới trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang web. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp tương ứng luôn nhận được thông tin mà bạn đã bấm nút trên trang web JBAH.

Trường hợp này cũng không có liên quan cho dù bạn là thành viên của mạng xã hội hoặc có đăng nhập vào mạng xã hội hay không. Hơn nữa, bất kể bạn thực sự hành động trên nội dung tích hợp, thông tin sẽ được mạng xã hội thu thập tự động. Các dữ liệu sau đây có thể được truyền tải đi: địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và hệ điều hành, độ phân giải màn hình, plugin trình duyệt đã cài đặt (ví dụ: Adobe Flash Player), nguồn gốc của khách truy cập (nếu bạn bấm theo liên kết) và URL của trang web hiện tại.

Nếu bạn đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong quá trình sử dụng trang web của JBAH, trong một số trường hợp thông tin về việc bấm vào trang web sẽ được liên kết với dữ liệu thành viên của bạn và được lưu. Nếu bạn là thành viên của mạng xã hội và không muốn dữ liệu này bị truyền đi, bạn phải đăng xuất khỏi mạng xã hội trước khi truy cập trang web JBAH.

JBAH không tác động đến phạm vi dữ liệu được thu thập bởi các mạng xã hội. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của mạng xã hội tương ứng về thể loại, phạm vi và mục đích thu thập dữ liệu, thông tin về việc xử lý tiếp dữ liệu cũng như quyền của bạn trong khía cạnh này và thiết lập khả năng bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có khả năng chặn các plugin của mạng xã hội bằng các tiện ích add-ons trong trình duyệt của mình và do đó ngăn chặn việc truyền dữ liệu.

15.1. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của Facebook

Plugin mạng xã hội Facebook được tích hợp trên trang web của chúng tôi, của nhà cung cấp Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Hoa Kỳ. Bạn có thể nhận ra các plugin Facebook bằng logo Facebook trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về tổng quan về các plugin Facebook tại đây: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp sẽ được thiết lập giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook thông qua plugin. Bằng cách này, Facebook nhận được thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn. Facebook có thể phân định được tài khoản người dùng của bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không nhận được bất kỳ kiến ​​thức nào về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc Facebook sử dụng dữ liệu đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Nếu bạn không muốn Facebook có thể phân định sự truy cập từ tài khoản người dùng Facebook của bạn vào trang web của chúng tôi, hãy đăng xuất khỏi tài khoản người dùng Facebook của bạn.

15.2. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của Twitter

Các chức năng của dịch vụ Twitter được tích hợp vào các trang web của chúng tôi. Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Twitter và chức năng “Re-Tweet”, các trang web mà bạn truy cập sẽ được liên kết với tài khoản Twitter của bạn và thông báo cho những người dùng khác. Dữ liệu cũng được truyền tới Twitter theo cách này. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không nhận được bất kỳ kiến thức nào về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc Twitter sử dụng dữ liệu đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của Twitter http://twitter.com/privacy.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo vệ dữ liệu của mình tại Twitter trong cài đặt tài khoản: http://twitter.com/account/settings

15.3. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của LinkedIn

Trang web của chúng tôi sử dụng các chức năng của mạng LinkedIn. Nhà cung cấp là Công ty LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Một kết nối đến các máy chủ của LinkedIn sẽ được thiết lập với mỗi nút bấm trên một trong các trang web của chúng tôi, trong đó có chức năng của LinkedIn. LinkedIn sẽ được thông báo rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi bằng địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào “nút đề xuất” của LinkedIn khi đang ở trạng thái đăng nhập vào tài khoản của bạn tại LinkedIn, LinkedIn có thể phân định được sự truy cập của tài khoản người dùng của bạn vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp của các trang web không có bất kỳ kiến ​​thức về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc LinkedIn sử dụng dữ liệu đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

16.4. Chính sách riêng tư cho việc sử dụng YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin của trang web YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang web là YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi được trang bị plugin YouTube, kết nối sẽ được thiết lập cho các máy chủ của YouTube. Bằng cách này nó sẽ truyền đến máy chủ Youtube trang web nào bạn đã truy cập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, bạn cho phép YouTube trực tiếp phân định được tài khoản cá nhân bạn với hành vi truy cập trên mạng. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trong chính sách bảo mật của YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

16. Các addon và app của JBAH

Nếu bạn sử dụng App hoặc Addon trên trình duyệt Google Chome hay Firefox của chúng tôi, bạn phải nhập một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ xử lý và lưu để định hướng phạm vi dịch vụ được cung cấp cho nhu cầu của bạn dựa trên thông tin đó.

Bạn có thể quản lý dữ liệu của mình mọi lúc trong bằng cách liên hệ đến địa chỉ [email protected].

16.1. Tệp nhật ký

Chúng tôi muốn nêu rõ rằng ngoài dữ liệu được bạn nhập vào, thì địa chỉ IP mà bạn truy cập vào website của chúng tôi sẽ được lưu và nếu có được sử dụng để đảm bảo cho các yêu cầu khi có khiếu nại và cung cấp bằng chứng. Dữ liệu địa chỉ IP sẽ không sử dụng thêm, nhưng việc ghi lại sẽ được thực hiện riêng trong phạm vi các biện pháp phòng ngừa. Điều này được đảm bảo rằng sẽ không có kết luận nào về một người dùng cụ thể.

16.2. Xóa dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ lưu dữ liệu của bạn nếu điều này là bắt buộc hoặc được phép theo các quy định pháp lý hoặc trong phạm vi quan hệ hợp tác kinh doanh. Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sau đó sẽ bị xóa, nếu điều này không vi phạm qui định về thời gian lưu trữ bắt buộc theo luật định.

17. Quyền chủ thể dữ liệu của bạn

Bạn luôn có quyền truy cập (Điều 15 GDPR) dữ liệu cá nhân của bạn, nguồn gốc và người nhận và mục đích xử lý dữ liệu, một cách miễn phí, cũng như quyền thay đổi (Điều 16 GDPR), xoá ( Điều 17 GDPR), hoặc hạn chế xử lý các dữ liệu này (Điều 18 GDPR). Hơn nữa, bạn có quyền được nhận các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho một bên có trách nhiệm, theo một định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được (quyền đối với tính di động dữ liệu Điều 20 GDPR).

Vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thu hồi một sự chấp thuận trước đó (quyền từ chối Điều 21 GDPR) do bạn đồng ý cho việc xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn, điều này không nhất thiết phải theo một quy định pháp lý bất thường hoặc trực tiếp cho việc xử lý một mối quan hệ hợp đồng. Về khía cạnh này, và liên quan đến các câu hỏi khác về chủ đề dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được ghi trong phần imprint. Khi có yêu cầu chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

18. Truy xuất các điều khoản bảo vệ dữ liệu

Bạn có thể truy xuất và in các chính sách quyền riêng tư này từ bất kỳ trang web JBAH nào bằng cách liên hệ đến admin của jbah.info.vn

19. Liên hệ về việc bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, họ sẵn sàng trả lời cho các yêu cầu, đơn từ hoặc khiếu nại thông tin:

Bộ phận bảo vệ dữ liệu website https://www.jbah.info.vn