Ủy ban của chính phủ Nhật Bản đề xuất bỏ lệnh cấm tái hôn 100 ngày đối với phụ nữ


Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa, bên trái, nhận được khuyến nghị về việc sửa đổi Bộ luật Dân sự vào ngày 14 tháng 2 năm 2022. (Kyodo)

TOKYO (Kyodo) – Một hội đồng của chính phủ Nhật Bản hôm thứ Hai đã khuyến nghị bãi bỏ lệnh cấm tái hôn 100 ngày hiện tại đối với phụ nữ sau khi ly hôn, đồng thời với việc bãi bỏ một điều khoản trong Bộ luật Dân sự có tuổi đời hàng thế kỷ xác định quan hệ cha con hợp pháp.

Theo luật hiện hành, chỉ phụ nữ phải đối mặt với thời gian chờ đợi 100 ngày để tái hôn sau khi ly hôn. Các nhà phê bình đang tìm cách xem xét lại những gì họ nói là các quy tắc lỗi thời và phân biệt đối xử về tái hôn và quan hệ cha con hợp pháp.

Theo khuyến nghị của Hội đồng lập pháp của Bộ Tư pháp với Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa, chính phủ hiện đặt mục tiêu thông qua những thay đổi mang tính bước ngoặt được đề xuất đối với Bộ luật Dân sự năm 1898 có thể vào khoảng năm tài chính 2022, kết thúc vào tháng 3 năm sau.

Bộ luật Dân sự quy định rằng đứa trẻ sinh ra trong vòng 300 ngày sau khi ly hôn của người mẹ sẽ được coi là con của người chồng cũ, trong khi đứa trẻ sinh ra trong vòng 200 ngày sau khi kết hôn sẽ được coi là con của người chồng hiện tại.

Điều khoản này được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của đứa trẻ bằng cách nhanh chóng xác định người cha hợp pháp của đứa trẻ.

Mặc dù điều khoản về quan hệ cha con hợp pháp đề cập đến “trong vòng 300 ngày kể từ ngày ly hôn” sẽ vẫn còn nguyên vẹn, những thay đổi được đề xuất của ban hội thẩm sẽ miễn trừ các trường hợp mà một phụ nữ đã tái hôn vào thời điểm cô ấy sinh con. Trong những trường hợp như vậy, con của cô ấy sẽ được công nhận là con của người chồng hiện tại của cô ấy.

Theo quy định hiện hành, các yêu cầu về quyền làm cha hợp pháp của người chồng cũ và người chồng hiện tại sẽ chồng chéo lên nhau nếu người phụ nữ tái hôn ngay sau khi ly hôn và sinh con sau 201 ngày hoặc tối đa 300 ngày.

Bởi vì những tuyên bố như vậy sẽ không còn trùng lặp, sau khi những thay đổi được thực hiện, lệnh cấm tái hôn 100 ngày đối với phụ nữ cũng sẽ được bãi bỏ.

Quy định hiện hành về quan hệ cha con hợp pháp đã được xem xét chủ yếu để ngăn chặn ngày càng nhiều trẻ em không có hộ khẩu, điều này khiến chúng gặp bất lợi trong việc sử dụng một loạt các dịch vụ y tế và các dịch vụ khác.

Trong số 825 cá nhân không có đăng ký gia đình tính đến tháng 1 năm nay, khoảng 70% đã tạo thành các trường hợp theo đó các bà mẹ không gửi thông báo sinh vì quy tắc quan hệ cha con hợp pháp hiện hành, theo Bộ.

Nhiều phụ nữ đã chọn không gửi thông báo về việc sinh con của họ với người bạn đời hiện tại để tránh việc người chồng cũ của họ được thừa nhận là cha hợp pháp của đứa trẻ.

Một số người trong số họ đã chạy trốn khỏi bạo lực gia đình của người phối ngẫu cũ hoặc vẫn đang tiến hành thủ tục ly hôn nhưng đã có con với người bạn đời hiện tại của họ.

Những sửa đổi được đề xuất đối với Bộ luật Dân sự cũng bao gồm việc trao cho người mẹ và đứa trẻ quyền nộp đơn yêu cầu tòa án phân xử để từ chối quyền hợp pháp được cho là đối với người chồng cũ của cô. Hiện tại, chỉ có người chồng được phép làm điều đó nhưng có những trường hợp khó đạt được sự hợp tác của anh ấy.

Từ khóa: Ủy ban của chính phủ Nhật Bản đề xuất bỏ lệnh cấm tái hôn 100 ngày đối với phụ nữ

#thoi_su_nhat_ban #thời_sự_nhật_bản #japan_news

0 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You May Also Like